【livi Bank 邀請碼:99hzpyja】經推薦開戶即袋$100現金,網上簽賬8%現金回贈

livi Bank 第三輪迎新優惠嚟啦! 仲未開戶嘅你,由即日起至 2021-08-31,經 LookerSan 推薦成功開戶即現兜兜送你 $100 現金!開戶後申請埋佢張 livi Debit Mastercard,喺 2021-06-17 或之前網上簽賬仲有 8% 現金回贈添啊!  下載 livi Bank app: Android / Apple 開戶時記得輸入以下邀請碼 (會不時換 code!!): livi Bank迎新送$100現金,推薦朋友每位再送$100 首先下載返 livi Bank app (Android / Apple),開戶過程同其他 virtual banks 都大同小異,都係填個人資料同 scan 身份證,記得開戶果陣用 LookerSan 上邊個邀請碼!  1-2 日內就會批核開戶,$100 迎新會即時存入你戶口!然後你推薦每位朋友成功開戶就會再送你 $100,上限送 $5,000,即係最多推薦 50 個就爆!比起佢哋上年啱啱開業果陣嘅上限 $1,000 足足多左五倍咁多! 頭盔位: 迎新及推薦推廣期至 2021-08-31 迎新送Continue reading “【livi Bank 邀請碼:99hzpyja】經推薦開戶即袋$100現金,網上簽賬8%現金回贈”

【livi Bank 邀請碼:sbvyuh20】經推薦開戶即送你20,000 yuu積分,用銀聯二維碼消費再享至少10%現金回贈

livi Bank 第二輪迎新優惠嚟啦! 仲未開戶嘅你,由即日起至 2020-12-31,經 LookerSan 推薦成功開戶即送你 20,000 yuu 積分!雖然睇落冇新開業果時每人現兜兜送 $100 現金咁 so,但 20,000 yuu 積分都換到 $100 惠康 / 萬寧 / Ikea / Pizza Hut / PHD 現金券㗎! 下載 livi Bank app: Android / iOS 開戶時記得輸入以下邀請碼 (會不時換 code!!): 申請開戶大約要等一至兩日,之後再用佢個 app 嘟銀聯 QR Code 買野,shake 一 shake 部手機就可以得到至少 10% 現金回贈! livi Bank 迎新送20,000 yuu積分,推薦朋友每位再送18,000分 首先下載返 liviContinue reading “【livi Bank 邀請碼:sbvyuh20】經推薦開戶即送你20,000 yuu積分,用銀聯二維碼消費再享至少10%現金回贈”

【livi Bank 邀請碼:wi6zmhcl】經推薦開戶即送你$100,銀聯二維碼消費後再送隨機獎金

第二水虛擬銀行又開多間啦!今次呢間係 livi Bank,LookerSan 有幸收到佢地既邀請碼搶先成為第一批客戶。到底今次又有咩早鳥優惠呢? 非常簡單,2020-10-31 或之前經 LookerSan 推薦成功開戶即送你現兜兜 $100,暫時冇其他存款優惠! 下載 livi Bank app: Android / iOS 開戶時記得輸入以下邀請碼 (會不時換 code!!): 申請開戶大約要等一至兩日,之後再用佢個 app 嘟銀聯 QR Code 買野,shake 一 shake 部手機就可以得到隨機獎金! 至於其他虛擬銀行,PAObank 試業期間活期存款做緊 8.8%,真係早鳥多著數啊! livi Bank 迎新即送 $100,推薦朋友每位再送 $100 首先下載返 livi Bank app,開戶過程同其他 virtual banks 都大同小異,都係填個人資料同 scan 身份證,記得開戶果陣用 LookerSan 上邊個邀請碼! 兩日內就會批核,$100 迎新會即時存入你戶口!然後你推薦每位朋友成功開戶就會再送你 $100,上限送 $1,000,即係最多推薦 10 個就爆! 頭盔位: 迎新及推薦推廣期至 2020-10-31 迎新送 $100Continue reading “【livi Bank 邀請碼:wi6zmhcl】經推薦開戶即送你$100,銀聯二維碼消費後再送隨機獎金”